Як заповнити податкову форму № 1 ДФ ?

Податковий агент – це юридична особа (її філія, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнята особа, представництва нерезидентів- юридичних осіб, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та /або зобов’язані нараховувати, утримувати і сплачувати податок, передбачений розділом ІV ПК, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі.

Згідно з пп.168.4.3 п.168.4 ст. 168 ПК суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, за нього всі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених

сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати)до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах Держказначейства України за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Згідно з вимогами ПК податковий агент зобов’язаний подавати до органу ДПС у строки, встановлені ПК для податкового кварталу, Податковий розрахунок сум доходу (форма1ДФ), нарахованого (сплаченого) на користь платників податку,  і сум утриманого з них податку.

Форму  розрахунку форми №1ДФ та Порядок її заповнення затверджено наказом ДПА України від 24.12.10р №1020 “Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.№1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум  утриманого з них податку.

Податковий розрахунок ф.№1 ДФ подається окремо за  кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

Якщо останній день строку подання Податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день , що настає за вихідним або святковим днем.

Відповідно до п.119.2 ст.119 ПК неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з  помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку тягнуть за собою  накладення штрафу в розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020грн.

Податковий розрахунок форми №1 ДФ подається до органу ДПС за місцезнаходженням податкового агента- юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи органу ДПС за податковою адресою фізичної особи – податкового агента.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати , утримувати і сплачувати податок до бюджету, Податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до органу ДПС за своїм місцезнаходженням  та надсилає копію такого Розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Самозайняті особи (платники податку, які є фізичними особами-підприємцями або здійснюють незалежну професійну діяльність) подають ф.1 ДФ до органу ДПС за своїм місцем проживання.

Податковий розрахунок може бути подано до органу ДПС в електронній формі за добровільним рішенням податкового агента.